SZKŁA PROGRESYWNE JZO

Komfort widzenia na każdą odległość

ZOSTAŃ AMBASADOREM KAMPANII "POLSKA W OKULARACH"


  Regulamin konkursu dostępny w strefie "Dla Optyka" na stronie www.jzo.com.pl

  Realizując obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (dalej RODO) informujemy, iż:

  * Wyrażam zgodę na przetwarzanie udostępnionych przeze mnie danych osobowych przez JZO S.A. w celach kontaktowych związanych ze spotkaniem w Laboratorium JZO.

  Realizując obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (dalej RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest JZO S.A. (ul. Ludwika Waryńskiego 12, 58-500 Jelenia Góra).

  2. Kontakt z JZO S.A. jest możliwy poprzez adres e-mail kontakt@jzo.com.pl lub pisemnie na adres JZO S.A., ul. Ludwika Waryńskiego 12, 58-500 Jelenia Góra.

  3. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem e–mail: iod@jzo.com.pl.

  4. Administrator przetwarza Pani/Pana dane wyłącznie w zakresie niezbędnym:

   1. w celach kontaktowych związanych ze spotkaniem w Laboratorium JZO, na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. (a) RODO;

   2. w celu promocji towarów i usług związanych z soczewkami, w tym przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną, na podstawie zgody, o której  mowa w art. 6 ust. 1 lit. (a) RODO.

   3. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora polegającego na zabezpieczeniu informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów i ewentualnego dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO;

  5. Odbiorcą Pani/Pana danych mogą być podmioty, z którymi administrator współpracuje lub może rozpocząć współpracę na potrzeby realizacji celów wskazanych powyżej, w tym agencja Awena sp. z o.o. sp. k. z  siedzibą w Warszawie.

  6. Pani/Pana dane będą przetwarzane do momentu uzyskania przez administratora Pani/Pana oświadczenia o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych, nie dłużej jednak niż do dnia 11 marca 2023 r.

  7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi zgodnie z art. 77 RODO do  właściwego organu nadzorczego, m.in. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że Administrator przetwarza Pani/Pana dane w sposób naruszający przepisy RODO.

  8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w wyżej wskazanych celach jest dobrowolne. Jednak niepodanie danych osobowych w celach kontaktowych oraz brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwi Pani/Panu wzięcie udziału w spotkaniu w Laboratorium JZO.

  9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w  tym również w formie profilowania.